Skab den gode relation til VVS Ballerup

I gamle dage var det ikke unormalt, at endda mellemstørre byer havde både bager, indkøb, snedker, slagter, VVS og meget mere, så man rent faktisk havde sig et lille lokalt forankret samfund, hvor man ikke behøvede at rejse længere væk, end hvis man skulle uddanne sig og så komme retur igen, når man ville slå sig ned i nærheden af familien.

Alle de erhvervsdrivende og indbyggerne generelt havde et nært forhold til hinanden, fordi man mødtes på værtshuset, spiste på samme restaurant, havde børnene i de samme skoler, og måske havde man fælles foreninger og sad i bestyrelser sammen.

Kommunerne dengang var jo også radikalt mindre, men med tiden er loven og bestemmelserne blevet mere uddelegerede til samlede instanser, der sidder langt væk fra lokalbefolkningen, så de ikke har samme medbestemmelse længere, som man tidligere så.

Desuden så man, at folk begyndte at bryde op i familiemønstrene og flytte længere væk for måske aldrig at vende tilbage end ved andet end besøg; og deres handlemønstre var ikke låst fast i det lokale, men hvor det lige passede en bedst.

Dette betød, at det lille, men nære, sammenhold blev brudt op, og erhverv slog sig ned i byer, selvom de ingen forbindelse havde til stedet. Det personlige begyndte langsomt at udvande sig selv.

I nyere tid har man dog set, at den seneste forældregeneration er begyndt at gentage deres bedsteforældres mønstre, så de gerne vil handle lokalt, bo ved forældrene og opbygge et samfund, hvor man kender hinanden (igen).

Derfor synes vi, at du skal få et godt forhold til din VVS i Ballerup, hvis du bor sådan et sted, så du kan være med til at styrke sammenholdet, så man atter begynder at tale sammen på gaden og udveksler historier og oplevelser, som man så det ske i gamle dage.