Rydning og vurdering af dødsbo – få hjælp fra dygtig marskandiser

Et dødsfald eftrelader andet end sorg og savn i sit kølvand. I mange tilfælde vil der også være den afdødes jordiske gods – også kaldet dødsboet – som skal afvikles, inden livet kan gå videre. Hvis du står i den situation, at du er ansvarlig for tømning og rydning af dødsbo efter en afdød ven eller slægtning, kan det være vanskeligt at finde ud af, hvordan denne opgave skal gribes an. Derfor kan det være en rigtig god idé, hvis du kontakter en professionel marskandiser med speciale inden for – og erfaring med – vurdering og rydning af dødsbo.

Hvordan foregår rydning af dødsbo?

Til at begynde med vil du sammen med marskandiseren gennemgå dødsboet. Hver enkelt genstand i huset eller i lejligheden skal kategoriseres efter hvorvidt den skal sælges, bortskaffes via genbrugspladsen, doneres til velgørenhed eller overdrages til dig eller en af de andre efterlevende. Marskandiseren vil sørge for at dokumentere samtlige effekter og dine ønsker hertil, og på baggrund heraf udarbejde et tilbud. Der kan være tale om, at marskandiseren opkøber eventuelle effekter, som måtte være behæftet med monetær værdi, og som han vurdererer at kunne sælge i sin butik eller på en auktion.

Det kan også være tilfældet, at rydning af pågældende dødsbo kun vil medføre underskud for marskandiseren, hvorfor du muligvis vil skulle betale for denne service. Men så slipper du for at skulle bekymre dig om at arrangere transport til bortskaffelse af diverse effekter.

Med en professionel marskandiser er du altid sikker på at få den bedste og mest professionelle hjælp til rydning af dødsbo. Marskandiseren og hans folk vil altid optræde med dybeste respekt og diskretion over for såvel dig og andre efterlevende som over for den afdødes efterladte genstande. Og så sørger marskandiseren altid for, at ejendommen gøres rent efter selve rydningen, så den fremstår pæn og klar til overdragelse.

Du kan læse mere om rydning af dødsbo på dødsbo-rydning.dk