Angst – et velkendt monster

Angst er en folkesygdom, som rammer i hundrede tusindvis af danskere alene i lille Danmark hvert eneste år. De fleste har således stiftet bekendtskab med angst i den ene eller anden afskygning i løbet af deres liv – og mange mennesker lever hver dag med angst, som kan være voldsomt hæmmende for dagligdagen og eens udfoldelser. I det følgende kan du læse om to af de mest almindelige former for angst, nemlig social angst og panikangst.

Social angst – når festen bliver et helvede

Mennesker med svær social angst tør dårligt tage i byen eller opholde sig steder, hvor der er mange andre mennesker til stede. Kommer en person i en situation, som trigger vedkommendes social angst, kan dette medføre rystelser, svedeture, manglende evne til at orientere sig og decideret panik. Det siger næsten sig selv, hvorledes social angst kan virke svært invaliderende for en normal tilværelse.

Panikangst – invaliderende og skamfuldt

En af de mere udbredte former for angst blandt den almene befolkning er panikangst. Hvad der gør panikangst til en særdeles invaliderende angst lidelse, er det, at den rammer pludseligt – ganske ud af det blå – uden nogen form for advarsel eller begrundelse. Et panikangst anfald kan opstå mens du sidder i bussen eller på kontoret. Og under et voldsomt anfald kan du ganske miste herredømmet over dine handlinger og din krop i det hele taget.

Mange mennesker, som lider af panikangst, er så bange for at angsten skal ramme dem på et hvilket som helst tidspunkt, at de dårligt tør gå uden for en dør. Og således bliver angsten for angsten faktisk en del af selve lidelsen. Det kan være særdeles udfordrende at skulle føre en normal tilværelsen med angsten for det næste anfald hængende over hovedet.

Du kan læse mere om angst og om hvorledes angst behandles på angstekspert.dk